• (+30) 2286030860
  • (+30) 6936943860
  • Μεσαριά Θήρας, TK 84700, Κυκλάδες
  • info@schematherarealestate.com
× Αναζήτηση ακινήτου

Ποιοι είμαστε

 Το Μεσιτικό Γραφείο SCHEMA IN THERA δημιουργήθηκε παράλληλα με το Τεχνικό Γραφείο

SCHEMA IN THERA αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών και για να ολοκληρώσει

τις υψηλές υπηρεσίες ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ που παρέχει.

Είμαστε στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ συνολικά πάνω από 18 χρόνια και

γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο

κάθε επενδυτής.

Τόσο επιχειρηματικά όσο και ιδιωτικά μπορούμε να καλύψουμε πλέον ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ τον

κάθε πελάτη μας με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε του εγχείρημα!